EUSA Pharma receives EC approval for dinutuximab beta antibody to treat neuroblastoma

main